Bạn đang sử dụng giao diện thử nghiệm Game4V 2020

Công Nghệ

Windows XP còn lâu mới chết!

Từ tháng 4 năm nay, Microsoft đã chính thức khai thử Windows XP và ngừng mọi hoạt động cải tiến kĩ thuật cho hệ điều hành này nhằm thu hút nhiều người dùng hơn cho…