Bạn đang sử dụng giao diện thử nghiệm Game4V 2020

eSports

Halloween trong FIFA Online 3 có gì?

Với một tựa game bóng đá như FO3, lễ hội Halloween không có quá nhiều điểm liên quan. Tuy nhiên NPH cũng đã rất cố gắng để tạo một không khí Halloween trong FO3 bằng…