Bạn đang sử dụng giao diện thử nghiệm Game4V 2020

PC - Console

Persona 5: Mặt nạ tội lỗi

Những thông tin mới nhất về tựa game được trông đợi suốt thời gian qua của hãng Atlus: Persona 5 sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác….