Media

[Vietsub] Đánh giá dìm hàng Final Fantasy VII

Tựa game huyền thoại Final Fantasy VII cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị đưa lên troll trên series Đánh giá dìm hàng (Honest Trailer). [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=kb5zcuVL_aE”]