Game4V
>>
Giftcode
>>
Tặng 300 Giftcode mừng phiên bản Update Ngạo Kiếm Vô Song

Tặng 300 Giftcode mừng phiên bản Update Ngạo Kiếm Vô Song

 | 18/09/2015 16:37

Ngạo Kiếm Vô Song

Hôm nay (18/9) cộng đồng đã sục sôi cùng phiên bản mới, môn phái mới Của Ngạo Kiếm Vô Song.

Hướng dẫn nhận Giftcode free trên App Giftcode Game4V

Nhân dịp Ngạo Kiếm Vô Song bước vào phiên bản Big Update, Game4V xin gửi tặng độc giả 300 Giftcode Đao Quan Kiếm Ảnh trị giá 500 nghìn đồng.

Ngạo Kiếm Vô Song

Giftcode Đao Quan Kiếm Ảnh bao gồm:

  • Ma Phùng Tuyến
  • Ngoại trang mới
  • Rương Huy Hoàng
  • 1000 Hoạt Lực khóa
  • Tàn Huân Chương
  • 2 Chúc Phúc Chi Vũ
  • 2 Hồng Phúc Lệnh
  • 1000 vàng khóa
  • 5 pháo hoa
  • tôn hiệu Hỏa Long Quần Tụ.

Hướng dẫn nhận Giftcode free trên App Giftcode Game4V

[fresh_embepost pid=”255744″ ]

Đọc tiếp