Vượt mặt cả Minecraft, PUBG chính thức trở thành tựa game PC bán chạy nhất trong lịch sử

Quả thật, người viết không còn từ ngữ nào để có thể mô tả thêm về sự bùng nổ khủng khiếp của PUBG, cũng như thể loại Battle Royale. Nhụt chí vì không bắn lại ai trong PUBG? Đã có game “huấn luyện” chơi tốt thể loại Battle Royale! Thèm chơi PUBG nhưng không muốn … Continue reading Vượt mặt cả Minecraft, PUBG chính thức trở thành tựa game PC bán chạy nhất trong lịch sử