Game4V
>>
Game Online
>>
Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival

Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival

 | 22/12/2017 19:13

Rules Of Survival
Rules Of Survival

Battle Royale, Bắn Súng

Sau bài viết về tổng hợp các loại vũ khí , Game4V tiếp tục đưa đến cho bạn đọc tổng hợp những loại giáp trụ, hồi máu, phụ kiện nhân vật trong Rules Of Survival

Các loại giáp trụ

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 1

Mũ 1 – Giảm 30% sát thương khi bị bắn vào đầu

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 2

Mũ 2 – Giảm 40% sát thương khi bị bắn vào đầu

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 3

Mũ 3 – Giảm 55% sát thương khi bị bắn vào đầu

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 4

Giáp 1 – Giảm 30% sát thương khi bị bắn vào người

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 5

Giáp 2 – Giảm 40% sát thương khi bị bắn vào người

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 6

Giáp 3 – Giảm 55% sát thương khi bị bắn vào người

Các loại balo

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 7

Balo 1 – thêm sức chứa 150

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 8

Balo 2 – thêm sức chứa 200

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 9

Balo 3 – thêm sức chứa 250

Các phụ kiện, hồi máu

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 10

Máu nhỏ – Thêm 10 điểm máu trong thời gian 8 giây

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 11

Máu Trung – Thêm ngay lập tức 50 điểm máu

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 12

Máu lớn – Hồi ngay lập tức đầy thanh máu

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 13

Nước tăng lực – Tăng từ từ tổng số 40 điểm máu trong thời gian 2 phút. Nước tăng lực cũng tăng tốc chạy nhân vật

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 14

Tiêm thuốc lắc – Tăng từ từ 75 máu trong thời gian 3 phút. Thuốc lắc cũng tăng tốc chạy nhân vật

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 15

Bình xăng – dùng để đổ xăng…

Các loại bom

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 16

Bom khói – tạo một vùng khói quanh nơi được ném

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 17

Bom mù – gây mù, choáng tạm thời cho kẻ địch bị trúng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 18

Bom nổ – tạo sát thương trong vùng ảnh hưởng

Các loại đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 19

Đạn súng lục dành cho G18C, DE…

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 20

Đạn súng SMG dành cho Mp7, PP19, Thompson

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 21

Đạn súng shotgun dành cho M870, M1887, AA12

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 22

Đạn súng trường dành cho AR15, M14EBR, AKM, M4A1, M249

Rules Of Survival Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu trong Rules Of Survival 23

Đạn súng ngắm dành cho AWM, BARRETT, SVD

Thông tin chi tiết:

Group: https://www.facebook.com/groups/1525652314192509/

Tải bản game bản tiếng Trung: http://t2.163.com/

Tải bản game bản quốc tế: http://www.rulesofsurvivalgame.com/

Discord rủ nhau cùng chơi: https://discord.gg/Zdx7ZNV

Link đăng ký (với bản tiếng Trung): https://zc.reg.163.com/regInitialized?onlyNetease=1

Trang chủ: http://www.rulesofsurvivalgame.com/

Đọc tiếp