Phiên bản trực tuyến của bom tấn Titanfall chính thức được ra mắt

Cũng giống như Call of Duty Online hay Need for Speed: Edge, Titanfall Online là phiên bản chơi trực tuyến của bom tấn Titanfall, với gameplay hoàn toàn tương đồng nhưng được phát triển hoàn toàn dựa trên nền tảng các chế độ chơi Online… Nghiên cứu chỉ ra rằng chơi Super Mario tốt cho … Continue reading Phiên bản trực tuyến của bom tấn Titanfall chính thức được ra mắt