Game Online

Prologue sẽ không là PUBG 2

Trò chơi mới được thiết kế bởi cha đẻ PUBG – Brendan Greene – mang tên Prologue. Đây sẽ là trò chơi hoàn toàn mới, không “ăn theo” tính năng nào của PlayerUnknown’s Battlegrounds.