Game Online

Trải Nghiệm DC Universe Online ngày phát hành 26/6

Những hình ảnh được ghi nhận trong giờ đầu tiên trải nghiệm game DC Universe Online vào ngày Closed Beta Test 26/6. [fresh_link home=”http://dcuo.playpark.com/vn/” face=”https://www.facebook.com/DCUO.VN” forum=”” down=”” gift=”” android=”” ios=””] DC Universe Online (DCUO)…