Nhà sản xuất đứng trước nguy cơ phá sản, số phận của Warface sẽ đi về đâu?

Crytek – NSX chính thức của Warface đang đứng trước một tình cảnh vô cùng éo le khi phải cắt giảm đa phần nhân sự của mình do những khó khăn về tài chính… Cạn lời với Admin Game phát code cho game thủ bằng… phương trình toán học Trải nghiệm Enfield L85A2 trong Warface … Continue reading Nhà sản xuất đứng trước nguy cơ phá sản, số phận của Warface sẽ đi về đâu?