Mars vừa ra mắt Dota Auto Chess: Người tung hô, kẻ chê “thằng đần”

Cặp đôi hệ God – Zeus và Mars vừa ra mắt trong Dota Auto Chess nhanh chóng trở thành top hero được pick nhiều nhất trong đội hình Trước thời điểm ra mắt, hệ god vốn đã trở thành chủ đề bàn tán không ngớt của cộng đồng Dota Auto Chess Việt Nam. Do hiệu … Continue reading Mars vừa ra mắt Dota Auto Chess: Người tung hô, kẻ chê thằng đần