Game4V
>>
Game Online
>>
Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8

Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8

 | 06/08/2015 19:30

Mời các bạn hãy cũng chiêm ngưỡng những bộ Cosplay cực đẹp dành cho tuần đầu tiên của tháng 8.

Những bộ Cosplay được đầu tư kỹ lưỡng và công phu luôn thu hút sự quan tâm đặc biết của game thủ. Sau đây là những bức ảnh tuyệt đẹp được thực hiện bởi các Cos-er thế giới, họ hoá thân thành rất nhiều nhân vật trong game khác nhau như: Liên Minh Huyền Thoại, Blade and Soul, Echo of Soul, Final Fantasy, Pax,…

cosplay-dep (2) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 1 cosplay-dep (3) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 2 cosplay-dep (4) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 3 cosplay-dep (5) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 4 cosplay-dep (6) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 5 cosplay-dep (7) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 6 cosplay-dep (8) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 7 cosplay-dep (9) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 8 cosplay-dep (10) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 9 cosplay-dep (11) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 10 cosplay-dep (12) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 11 cosplay-dep (13) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 12 cosplay-dep (14) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 13 cosplay-dep (15) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 14 cosplay-dep (16) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 15 cosplay-dep (17) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 16 cosplay-dep (18) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 17 cosplay-dep (19) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 18 cosplay-dep (20) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 19 cosplay-dep (21) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 20 cosplay-dep (22) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 21 cosplay-dep (23) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 22 cosplay-dep (24) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 23 cosplay-dep (25) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 24 cosplay-dep (26) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 25 cosplay-dep (27) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 26 cosplay-dep (28) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 27 cosplay-dep (29) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 28 cosplay-dep (30) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 29 cosplay-dep (31) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 30 cosplay-dep (32) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 31 cosplay-dep (33) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 32 cosplay-dep (34) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 33 cosplay-dep (35) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 34 cosplay-dep (36) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 35 cosplay-dep (37) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 36 cosplay-dep (38) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 37 cosplay-dep (39) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 38 cosplay-dep (40) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 39 cosplay-dep (41) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 40 cosplay-dep (42) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 41 cosplay-dep (43) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 42 cosplay-dep (44) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 43 cosplay-dep (45) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 44 cosplay-dep (46) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 45 cosplay-dep (47) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 46 cosplay-dep (48) Loạt ảnh Cosplay Game cực đỉnh không thể bỏ qua đầu tháng 8 47

[fresh_embepost pid=”232275″ ]

[fresh_embepost pid=”234509″ ]

Đọc tiếp