Khung cảnh “tan hoang” của FIFA Online 3 khi FIFA Online 4 chính thức ra mắt

Sau khi FIFA Online 4 ra mắt, FIFA Online 3 đã thực sự trở thành “dead game” theo đúng nghĩa dù vẫn chưa thực sự đóng cửa. Những dòng tâm sự rơi nước mắt của game thủ FIFA Online 3 khi chờ đợi ngày game đóng cửa FIFA Online 3 chính thức trở thành “dead … Continue reading Khung cảnh tan hoang của FIFA Online 3 khi FIFA Online 4 chính thức ra mắt