Game4V
>>
Game Online
>>
Hệ thống thẻ Garena mới được áp dụng từ 1/4/2017.

Hệ thống thẻ Garena mới được áp dụng từ 1/4/2017.

 | 31/03/2017 11:28

Từ ngày 1/4/2017 sắp tới, hệ thống thẻ Garena cũ sẽ được thay hoàn toàn bằng thẻ Garena mới với hệ thống PIN và Seri được thay đổi.

 

Thẻ Garena là hệ thống thẻ cào được sử dụng riêng thuộc NPH Garena. Từ ngày 1/4 sắp tới, toàn bộ hệ thống thẻ Garena cũ sẽ được thay đổi và sẽ được áp dụng trên toàn quốc tại các phòng máy CyberPay.

Những sự thay đổi của thẻ Garena mới sẽ được áp dụng từ 1/4/2017:

  • Vẫn giữ nguyên 2 điều quan trọng của thẻ Garena là mã PIN và SERI thẻ.
  • Thẻ cũ: serial và mã PIN là một chuỗi bao gồm cả số và chữ.
  • Thẻ mới: serial và mã PIN chỉ bao gồm số. Mã PIN là một chuỗi 16 chữ số.

 

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

 

2 Hệ thống thẻ Garena mới được áp dụng từ 1/4/2017. 1

 

Cách thức nạp thẻ sẽ vẫn được giữ nguyên khi đăng nhập vào trang https://napthe.garena.vn/ hoặc https://shop.garena.vn/ để nạp thẻ.

  • Đối với hệ thống thẻ Garena mới, người chơi chỉ cần dùng mã Pin là có thể nạp sò thành công.
  • Đối với hệ thống thẻ Garena cũ, vẫn hỗ trợ nạp thẻ tuy nhiên khi bạn nhập mã Pin sẽ xuất hiện thêm một ô mới để người chơi nhập Seri

3 Hệ thống thẻ Garena mới được áp dụng từ 1/4/2017. 2

4 Hệ thống thẻ Garena mới được áp dụng từ 1/4/2017. 3

Đọc tiếp