Game4V
>>
Game Online
>>
G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2)

G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2)

 | 22/11/2014 19:00

G-Star 2014 đã chính thức bắt đầu vào 20/11, bên cạnh các tựa game khủng ra mắt, chúng ta phải kể đến những cô nàng PG, showgirl vô cùng xinh đẹp góp phần tạo nên sự rực rỡ cho sự kiện.

Sau đây, cùng trang tin game  Game4V chiêm ngưỡng chùm ảnh đẹp về các mỹ nhân tại G-Star 2014:

g-star (1) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 1 g-star (2) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 2 g-star (3) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 3 g-star (4) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 4 g-star (5) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 5 g-star (6) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 6 g-star (7) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 7 g-star (8) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 8 g-star (9) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 9 g-star (10) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 10 g-star (11) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 11 g-star (13) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 12 g-star (14) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 13 g-star (15) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 14 g-star (16) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 15 g-star (17) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 16 g-star (18) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 17 g-star (19) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 18 g-star (20) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 19 g-star (21) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 20 g-star (22) G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 2) 21

>>> G-Star 2014: Dàn ‘mỹ nhân’ đẹp hút hồn tại sự kiện (Ngày 1)

Đọc tiếp