CFQQ: cùng khám phá 1 server test nội bộ

Server test nội bộ là 1 server chỉ có thể truy cập bởi các thành viên của dự án CFQQ trên chính trụ sở của nhà phát hành hoặc một nhóm người riêng biệt. Đột Kích: chính sách reset điểm MP đã có sự thay đổi Đột Kích: Dual Karambit và Mateba-GBD cùng lên sàn … Continue reading CFQQ: cùng khám phá 1 server test nội bộ