Game4V
>>
Game Online
>>
Cười té ghế với những hình ảnh ngủ ‘bá đạo’ tại quán net

Cười té ghế với những hình ảnh ngủ ‘bá đạo’ tại quán net

 | 19/01/2017 10:33

Với những game thủ thường xuyên cày đêm tại quán net thì hình ảnh những người chơi ngủ gật với những tư thế khó coi không còn quá xa lạ…

1 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 1
Không biết game thủ này đang mơ gì nhỉ?

2 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 2

3 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 3
Ngủ nhưng tay vẫn phải cầm chặt chuột

4 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 4

5 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 5
Dạy thôi chàng trai ơi, phụ huynh đến gank rồi kìa

6 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 6

Hai ‘anh em’ trên một chiếc sofa

7 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 7

Đừng ngủ khi lũ bạn thân còn thức !!!

8 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 8

9 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 9

10 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 10

Một số hình ảnh của nữ game thủ cày đêm tại quán net

11 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 11

12 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 12

13 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 13

14 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 14

15 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 15

18 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 16

19 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 17

Bonus

20 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 18
Game thủ ‘chăm học nhất năm’ – trong lúc đợi vào trận đấu vẫn tranh thủ làm bài tập về nhà

Gãy chân cũng chẳng ảnh hưởng đến niềm đam mê chơi game

21 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 19

17 Cười té ghế với những hình ảnh ngủ bá đạo tại quán net 20

Trời lạnh cả quán net vừa cuốn chăn vừa tiếp tục chơi game

Đọc tiếp