Cộng đồng PUBG VN than trời vì hack: auto headshot, bắn không giật, thấy hết đối thủ và item

Không hiểu những hành vi xấu chơi như thế này có gì hay mà một số người vẫn cứ làm, để rồi đem đến phiền phức cho rất nhiều game thủ PUBG chân chính khác? Xuất hiện thanh niên “số đỏ” chui trong bồn tắm AFK để đi ăn vẫn đứng nhất PUBG PUBG chính … Continue reading Cộng đồng PUBG VN than trời vì hack: auto headshot, bắn không giật, thấy hết đối thủ và item