Câu chuyện Level 45 đi Asura và sự ảo tưởng của một bộ phận game thủ Blade & Soul Việt

Ở thời điểm hiện tại, không ít game thủ Blade & Soul Việt đã khoe rằng họ có thể vượt qua phụ bản Cung Tuyết Ngọc ở mức level 4x… Cộng đồng Blade & Soul Việt đang tổ chức … ‘chọi mèo’ Xuất hiện nhóm game thủ Blade & Soul vượt qua phụ bản Nhà … Continue reading Câu chuyện Level 45 đi Asura và sự ảo tưởng của một bộ phận game thủ Blade & Soul Việt