Game4V
>>
Game Online
>>
Cách gọi tên “nhà” trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao?

Cách gọi tên “nhà” trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao?

 | 07/08/2018 04:29

PUBG
PUBG

Sinh Tồn

Có thể thấy cách gọi tên theo tiếng Việt và quốc tế của những ngôi nhà trong PUBG khá khác biệt khi được dịch ra cùng một thứ tiếng

1131871162_preview_fuckboy-shed Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 1

Tiếng Việt: Nhà Vệ sinh

Quốc Tế: Toilet Shed, Nut shack, Pussy Shack

1131871162_preview_toolshed Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 2

Tiếng Việt: Nhà nhỏ, nhà kho nhỏ

Quốc Tế: Toolshed, backyard shed

1131871162_preview_wizards-tower Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 3

Tiếng Việt: Tháp canh. chòi canh

Quốc Tế: Wizard Tower, Harry Potter

1131871162_preview_diner Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 4

Tiếng Việt: Nhà ăn, quầy bar, nhà cafe

Quốc Tế: Diner

1131871162_preview_sniper-nest Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 5 1131871162_preview_watchtower Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 6

Tiếng Việt: Chòi gỗ, tháp canh

Quốc Tế: Watch tower, Guard tower

1131871162_preview_bedouin-shop Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 7

Tiếng Việt: Nhà nhiều cửa, nhà cửa cuốn, nhà ấn dộ

Quốc Tế: Bedouin shop

1131871162_preview_wooden-shack Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 8

Tiếng Việt: Nhà vệ sinh gỗ, nhà gỗ

Quốc Tế: Wooden shack

1131871162_preview_shop Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 9

Tiếng Việt: Nhà 3 tầng, nhà nhỏ 3 tầng

Quốc Tế: 2-story shop

1131871162_preview_supermarket Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 10

Tiếng Việt: Siêu thị, nhà 3 tầng

Quốc Tế: Supermarket

38645817_2151285528442351_5457984305919688704_o Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 11

Tiếng Việt: Nhà Đô Rê Mon

Quốc Tế: Fused garage

1131871162_preview_fringe-roof-2 Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 12

Tiếng Việt: Nhà 3 tầng, nhà 3 tầng có ban công

Quốc Tế: Triple/Weasley

1131871162_preview_attic-house Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 13

Tiếng Việt: Nhà tổ chim, nhà bồ câu

Quốc Tế: Attic house

1131871162_preview_manor Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 14

Tiếng Việt: Nhà xuka, nhà giàu, nhà đôi.

Quốc Tế: Manor, Estate

1131871162_preview_huge-rectangle-2 Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 15

Tiếng Việt: Nhà mái vòm, nhà dài

Quốc Tế: Barn

1131871162_preview_flat-front Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 16

Tiếng Việt: Nhà dài có mái, nhà dài

Quốc Tế: Flat

dfsdfdfsdf Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 17

Tiếng Việt: Nhà 2 tầng chết

Quốc Tế: Premium flat / The square

38487573_2151285565109014_3929040184074567680_n Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 18

Tiếng Việt: Nhà 2 tầng ban công, nhà 2 tầng chết

Quốc Tế: Mini Balconies

38633667_2151286361775601_7267314338208153600_o Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 19

Tiếng Việt: Nhà L, nhà chữ L

Quốc Tế: Motel

1131871162_preview_long-balcony-house Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 20

Tiếng Việt: Nhà titan, nhà mê cung, nhà 2 tầng to

Quốc Tế: Hotel

1131871162_preview_wooden-plank-house Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 21

Tiếng Việt: Nhà vàng, nhà gỗ dài

Quốc Tế: Plank house

312312312312 Cách gọi tên nhà trong PUBG của game thủ Việt và game thủ thế giới khác nhau ra sao? 22

Tiếng Việt: Nhà tù, trường học, bệnh viện

Quốc Tế: Prison

(còn tiếp)

Đọc tiếp