Cộng ĐồngGame Online

Huawei xoá game của Tencent

Tencent xác nhận rằng Huawei đã xóa danh mục trò chơi của hãng khỏi cửa hàng ứng dụng Huawei (Game Center). Nguyên nhân được cho là cả hai công ty không đạt được thỏa thuận về chia sẻ doanh thu.