Game4V
>>
Game Offline
>>
[Vietsub] Đánh giá dìm hàng Final Fantasy VII

[Vietsub] Đánh giá dìm hàng Final Fantasy VII

 | 02/07/2014 15:40

Tựa game huyền thoại Final Fantasy VII cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị đưa lên troll trên series Đánh giá dìm hàng (Honest Trailer).

[fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=kb5zcuVL_aE”]

Đọc tiếp