Game4V
>>
Game mobile
>>
Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival – “PUBG Tàu”

Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival – “PUBG Tàu”

 | 24/12/2017 09:42

Rules Of Survival
Rules Of Survival

Battle Royale, Bắn Súng

Hoàn thiện dọc bài viết item trong Rules Of Survival, Game4V tiếp tục gửi đến bạn đọc các thông sốcộng thêm khi gắn đầy đủ phụ kiện cho súng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 1

Nòng giảm thanh súng trường – Giảm tiếng súng bắn, giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 2

Nòng giảm thanh súng ngắm – Giảm tiếng súng bắn, giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 3

Nòng giảm thanh súng SMG – Giảm tiếng súng bắn, giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 4

Nòng giảm giật súng trường – Giảm tối đa độ giật ngang dọc của súng đồng thời giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 5

Nòng giảm giật súng ngắm – Giảm tối đa độ giật ngang dọc của súng đồng thời giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 6

Nòng giảm giật súng SMG – Giảm tối đa độ giật ngang dọc của súng đồng thời giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 7

Nòng chặn tia lửa đạn súng trường – Che tia lửa đạn đồng thời giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 8

Nòng chặn tia lửa đạn súng ngắm – Che tia lửa đạn đồng thời giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 9

Nòng chặn tia lửa đạn súng SMG – Che tia lửa đạn đồng thời giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 10

Nòng súng shotgun – Giảm độ lệch đường đạn, tăng tốc độ nhả đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 11

Tay cầm ngang – Giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng, tăng nhẹ tốc độ ngắm

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 12

Tay cầm dọc – Giảm mạnh độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 13

Băng đạn thay nhanh súng trường – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 14

Băng đạn mở rộng súng trường – Tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 15

Băng đạn mở rộng thay nhanh súng trường – Tăng tốc độ thay đạn, tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 16

Báng súng trường – Giảm độ giật chiều dọc, tăng nhẹ tốc độ ra đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 17

Báng súng M4 – Chỉ dành cho M4A1, giảm mạnh độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 18

Báng súng Shotgun – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 19

Băng đạn mở rộng súng ngắm – Tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 20

Băng đạn thay nhanh súng ngắm – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 21

Băng đạn mở rộng thay nhanh súng ngắm – Tăng số lượng đạn 1 băng, tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 22

Băng đạn thay nhanh súng SMG – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 23

Băng đạn mở rộng súng SMG – Tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 24

Băng đạn mở rộng thay nhanh súng SMG – Tăng số lượng đạn 1 băng, tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 25

Ống ngắm Red dot – ống ngắm nguyên bản

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 26

Ống ngắm Holo – ống ngắm nguyên bản

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 27

Ống ngắm 2X – Nhân 2 lần tầm ngắm

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 28

Ống ngắm 4X – Nhân 4 lần tầm ngắm

Rules Of Survival Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival - PUBG Tàu 29

Ống ngắm 8X – Nhân 8 lần tầm ngắm

Thông tin chi tiết:

Group: https://www.facebook.com/groups/1525652314192509/

Tải bản game bản tiếng Trung: http://t2.163.com/

Tải bản game bản quốc tế: http://www.rulesofsurvivalgame.com/

Discord rủ nhau cùng chơi: https://discord.gg/Zdx7ZNV

Link đăng ký (với bản tiếng Trung): https://zc.reg.163.com/regInitialized?onlyNetease=1

Trang chủ: http://www.rulesofsurvivalgame.com/

Đọc tiếp