Game Mobile

Tencent và Huawei nhanh chóng 'làm hoà'

QUỐC TẾ_ Theo báo chí Trung Quốc ngày 03/01, Tencent và Huawei đã giải quyết được mâu thuẫn và các sản phẩm game của Tencent đã được trở lại GameCenter (AppGallery).