Game Mobile

Đài Loan tẩy chay hàng Tencent

Quy định mới nếu được áp dụng sẽ cấm các công ty Đài Loan địa phương hợp tác với iQIYI và Tencent, chặn các dịch vụ với khán giả Đài Loan.