Game4V
>>
Game mobile
>>
Nghi vấn admin Cộng đồng CF Legends bán mã hack?

Nghi vấn admin Cộng đồng CF Legends bán mã hack?

 | 26/05/2018 21:07

Nội dung bài viết đã được gỡ bỏ

Theo nguồn tin của Game4V thì đây có lẽ là chuyện riêng giữa streamer Tony CFM và admin Group CF. Và rất khó có thể tin admin group CFL lại đi phân phối hack. Bài viết này đã được gỡ bỏ,

Update về sự việc: tại đây:

http://game4v.com/game-mobile/thuc-hu-ra-sao-ve-nghi-van-phat-tan-ma-hack-trong-cf-legends-509570.g4v

Đọc tiếp