Khi hot streamer Pubg, Minecraft quẩy nhiệt tình với Rules of Survival

Rip113, FunkyM và Oops Banana lần đầu tiên quẩy cùng Rules of Survival sẽ như thế nào? Hướng dẫn “Nhảy dù” trong Rules Of Survival – Rơi tự do cũng là cả một nghệ thuật Sau tất cả, cuối cùng Rules of Survival sẽ ra mắt thêm bản đồ mới cho game thủ Những tình … Continue reading Khi hot streamer Pubg, Minecraft quẩy nhiệt tình với Rules of Survival