Game4V
>>
Game mobile
>>
Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm – 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách

Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm – 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách

 | 02/05/2018 14:40

360mobi Kiếm Khách

4 đại phái trong 360mobi Kiếm Khách đều sở hữu một nhiệm vụ kỳ ngộ riêng biệt và sau đây là hướng dẫn cho game thủ cách thực hiện nhiệm vụ Xích Tiêu Bảo Kiếm

(Bài viết có tham khảo từ kinh nghiệm của game thủ Nguyễn Hùng – 360mobi Kiếm Khách)

Phần 1: Yêu cầu nhiệm vụ kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm

Đã làm xong kỳ ngộ Chuyện Cũ. Nếu bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ này có thể tham khảo tại: http://game4v.com/game-mobile/game-thu-360mobi-kiem-khach-huong-dan-nhiem-vu-ky-ngo-chuyen-cu-502614.g4v

Đạt đến cấp độ 7x

Phần 2: Nhận nhiệm vụ

31720787_2014912848758032_2664827761771675648_n Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm - 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách 1

Bước 1: Trong khoảng thời gian từ 10h45 đến 11h00 mỗi ngày, game thủ đến vị trí Thanh Sơn Đường như hình trên

31563918_2014912885424695_3292715980031000576_n Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm - 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách 2

Bước 2: Nhảy xuống bên dưới vị trí đứng như hình 2

31732454_2014912928758024_8581113665476886528_n Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm - 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách 3

Bước 3: Ngoại cảnh sẽ xuất hiện như hình 3

31689106_2014912982091352_6743307978541105152_n Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm - 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách 4

Bước 4: Sau khi có ngoại cảnh, game thủ bận kỳ ngộ như hình 4 sẽ có thêm 4 nhiệm vụ kỳ ngộ ở 4 phái như hình số 4. Tiếp theo, game thủ thực hiện kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm

31689223_2014913012091349_905924107281891328_n Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm - 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách 5

Bước 5: Người chơi di chuyển đến Cự Kiếm Môn tại địa điểm trong hình 5

31564095_2014913078758009_3889190597033984000_n Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm - 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách 6

Bước 6: Nói chuyện với NPC Quan bách Luyện để trò chuyện về kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm

31490432_2014913112091339_2998155058308186112_n Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm - 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách 7

Bước 7: Sau khi nhận được nhiệm vụ, game thủ ra vị trí như hình 7 để đánh Đệ tử Cự Kiếm.

31699056_2014913165424667_1148791021673381888_n Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm - 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách 8

Bước 8: Sau một khoảng thời gian đánh quái, người chơi sẽ nhận được vật phẩm như hình 8 – Vũ Long Tinh. Đây là vật phẩm để làm tiếp nhiệm vụ kỳ ngộ ở Côn Luân Sơn

31793404_2014913192091331_2596027419391426560_n Hướng dẫn kỳ ngộ Xích Tiêu Bảo Kiếm - 1 trong 4 kỳ ngộ đại phái ở 360mobi Kiếm Khách 9

Bước 9: Di chuyển đến vị trí của NPC hoàn thành nhiệm vụ kỳ ngộ. Ngoài ra thì game thủ có thể đứng trước cửa cạnh NPC để chụp ảnh để có được thành tựu mới chụp ảnh tại cấm địa 4 môn phái. Trong hình là thành tựu chụp tại cấm địa Cự Kiếm Môn.

 

Trải nghiệm 360mobi Kiếm Khách tại: 

https://kiemkhach.onelink.me/Iwpu/58bf7cdd

Fanpage: 

https://www.facebook.com/kiemkhach.360mobi.vn/

Group cộng đồng: 

https://www.facebook.com/groups/kiemkhach.360mobi.vn/

Đọc tiếp