Game4V
>>
Game mobile
>>
Danh sách câu trả lời kì ngộ hỏi đáp trong Diệt Phỉ của OMG 3Q

Danh sách câu trả lời kì ngộ hỏi đáp trong Diệt Phỉ của OMG 3Q

 | 21/08/2017 18:25

OMG 3Q

OMG 3Q

NPH: VNG
8.4 point 39 vote

Diệt Phỉ là một hoạt động khá hời trong OMG 3Q khi cung cấp cho người chơi một lượng Exp và Bạc không hề nhỏ.

Nếu để so sánh tốc độ đạt exp thì Diệt Phỉ có thể nói là tính năng đem lại lượng kinh nghiệm nhiều nhất chỉ với thời gian cực ngắn. Song song với quá trình Diệt Phỉ, game thủ cũng có tỉ lệ bắt gặp những Kỳ Ngộ “từ trên trời rơi xuống”. Các Kỳ Ngộ này chủ yếu là những phần thưởng được chia làm Kỳ Ngộ hỏi đáp và Kỳ Ngộ thương nhân.

Một khi trả lời đúng câu hỏi của Kỳ Ngộ, game thủ sẽ được nhận luôn 50 Vàng/Nguyên Bảo. Và kể cả khi trả lời sai thì OMG 3Q vẫn trao phần thưởng cho người chơi 20 Vàng/Nguyên Bảo. Nếu biết tích tiểu thành đại thì dân cày trong trò chơi này cũng sẽ để dành được một khoản không nhỏ để quay tướng/mua item. Chính vì vậy, để giúp cho game thủ vượt qua Kỳ Ngộ hỏi đáp dễ dàng hơn, Game4V xin tổng hợp các câu trả lời Diệt Phỉ theo danh sách dưới đây:

( Danh sách sẽ được Game4V cập nhật thường xuyên)

 1. Bảo đao khi Tào Tháo chuẩn bị thích sát Đổng Trác là gì ? – Thất Tinh Đao

 2. Ba huynh đệ Lưu Bị khi đánh bại Quân Hoàng Cân đã cứu ai? – Đổng Trác

 3. Thương thiên dĩ tận hoàng thiên đương lập, hoàng thiên là Hoàng Cân, vậy thượng thiên là? – Hán

 4. Gia Cát Lượng dùng gì đặt trên thuyền cỏ để mượn tên? – Người Rơm

 5. Lữ Bố từng bị Trương Phi mắng “Gia nô ba đời”. Nguyên nhân là do hắn bái ai làm nghĩa phụ? – Đổng Trác

 6. Cuộc chiến đầu tiên của Gia Cát Lượng “Bày mưu tính kế, chỉ huy chiến thắng trong trướng”? – Hỏa thiêu Bát Vọng Phu

 7. Khi Gia Cát Lượng dùng không thành kế dọa lui Tư Mã ý, Đã đàn đàn gì? – Phụng Vĩ Cầm

 8. Hán Hiến Đế và Lưu Thiện ai sống lâu hơn? – Lưu Thiện

 9. Khi Lữ Bố truy sát Tào Tháo, Tào Tháo đã tháo chạy như thế nào? – Lấy tay che mặt

 10. Người nào luôn muốn trừ khử Gia Cát Lượng? – Chu Du

 11. Người hiến Liên Hoàn Kế hỏa thiêu Xích Bích là ai? – Bàng Thống

 12. Thời chiến ai chạy nhanh nhất? – Tào Tháo

 13. Trương Phi đánh Đốc Bưu bằng gì? – Cành Liễu

 14. Tào Xung Xưng Tượng, con voi đó là ai tặng Tào Tháo? – Tôn Quyền

 15. Ai phát lòng từ bi phát minh ra bánh bao? – Gia Cát Lượng

 16. Kiếm nào của Tào Tháo chưa từng ra khỏi vỏ ? – Ỷ Thiên Kiếm

 17. Gia Cát Lượng mượn gió đông ở đâu? – Thất Tinh Đài

 18. Trong thanh mai chử tửu luận anh hùng, Lưu Bị cho rằng ai là anh hùng? – Tào Tháo

 19. Bạch mã tướng quân là tên hiệu của ai? – Công Tôn Toản

 20. Lưu Bị và Gia Cát Lượng bàn chuyện thiên hạ, tự so sánh là gì? – Cá

 21. “Chu Lang diệu kế an thiên hạ, vừa mất phu nhân lại thiệt binh”, phu nhân là ai? – Tiểu Kiều

 22. Quan hệ chân chính của Viên Thiệu và Viên Thuật là ? – Anh em ruột

 23. Bắc Ngụy Tư Đồ từng bị Gia Cát Lượng mắng chửi trước hai quân là ai? – Vương Lãng

 24. Khi Khổng Minh nhập Xuyên, kế sách bắt Trương Nhiệm là? – Thập diện mai phục

 25. Công cái tam phân quốc, danh thành bát trận đồ, chỉ ai? – Gia Cát Lượng

 26. Khi Tam Anh chiến Lữ Bố, ai là người lên đầu tiên? – Trương Phi

( Danh sách sẽ được Game4V cập nhật thường xuyên)

Thông tin chi tiết:

Link Tải: http://m.onelink.me/c4889bcf

Trang chủ OMG 3Q: http://omg3q.360game.vn

Facebook fanpage OMG 3Q: https://www.facebook.com/omg3q.360game.vn