Có gì trong bản cập chào đón Halloween trong tựa game Lineage 2: Revolution

Nhiều nội dung mới đi kèm với những sự kiện hấp dẫn gắn liền với ngày hội Halloween sẽ chĩnh thức ra mắt trong bản cập nhật 18/10 của Lineage 2: Revolution Tộc Orc hùng mạnh đã sẵn sàng ra mắt trong Lineage 2: Revolution phiên bản quốc tế Những sự kiện hấp dẫn nào … Continue reading Có gì trong bản cập chào đón Halloween trong tựa game Lineage 2: Revolution