Game4V
>>
Game mobile
>>
[Săm Soi] Có gì khác biệt giữa Free Fire Battlegrounds và Rules Of Survival?

[Săm Soi] Có gì khác biệt giữa Free Fire Battlegrounds và Rules Of Survival?

 | 06/02/2018 09:17

Đều là 2 tựa game sinh tồn trên điện thoại được nhiều gamer Việt ưa thích, Free Fire Battlegrounds và Rules Of Survival có những điểm nào tương đồng hay khác biệt về gameplay, hình ảnh ?

Giao Diện Người Chơi

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

Phòng Chờ

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

Thính “Mất Dạy”

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

Máy Bay

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

Rơi Tự Do

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

Thả Dù Trên Không

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

Balo

 

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

 

Phương Tiện Di Chuyển

 

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

Cửa Nhà

 

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

Xác chết

 

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

Dòng Súng Ngắm

 

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

Dòng Súng Trường

 

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

Dòng Súng Lục

 

 

 

(Di chuyển thanh cuộn ở chính giữa ảnh để so sánh)

 

 

Thông tin chi tiết Free Fire Battlegrounds

 

Tìm hiểu thêm về Rules of Survival:

Đọc tiếp