[CFL] Lại xảy ra khẩu chiến giữa Tony CFM và clan MyFamily trong rank

Lại thêm một cuộc khẩu chiến đêm khuya giữa YouTuber lắm tài nhiều tật này với một clan CF Legends chỉ vì vấn đề troll nhau trong Rank. [CFL] Thêm vũ khí xịn cho game thủ chờ update [CFL] Thú vị phong trào mới “Súng có thể cùi – mạng có thể lag – chơi … Continue reading [CFL] Lại xảy ra khẩu chiến giữa Tony CFM và clan MyFamily trong rank