CFL – Cổ vũ U23 VN, chờ đợi phiên bản mới nhận ngay AA12 Buster vĩnh viễn

Xạ thủ có muốn sở hữu AA12 Buster vĩnh viễn không? Nếu muốn thì chỉ cần đăng nhập vào game CrossFire Legends các ngày sẽ được thôi. [CFL] Đóng chế độ Tower Defense, mở quà bồi thường cho game thủ CFL – Tổng hợp sức mạnh của tất cả phiên bản M4A1-VIP [CFL] Lâu Lan … Continue reading CFL – Cổ vũ U23 VN, chờ đợi phiên bản mới nhận ngay AA12 Buster vĩnh viễn