Game4V
>>
Game mobile
>>
Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước

Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước

 | 20/06/2018 16:26

Rất nhiều Clan CrossFire Legends đã tròn một năm tuổi kể từ khi thành lập, nhân dịp đặc biệt này không ít clan đã tổ chức những buổi offline sinh nhật cho mình.

BN.Star, Myesport, VN-Japan và WinKing là một trong những clan lớn vừa tròn 1 năm tuổi của cộng đồng CrossFire Legends Việt Nam. Họ đã tổ chức cho mình những buổi offline sinh nhật vui vẻ, ấm cúng. Cùng chúng tôi đến với những hình ảnh của những buổi offline đặc biệt này.

Clan BN.Star

bn-star-1 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 1

bn-star-2 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 2

Clan Myesport

myesport-1 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 3

myesport-2 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 4

Clan VN-Japan

vn-japan-1 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 5

vn-japan-2 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 6

vn-japan-3 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 7

Clan Winking

winking-1 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 8

winking-2 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 9

winking-3 Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 10

Clan CFL ngày càng lớn mạnh khi tròn một năm tuổi là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng xạ thủ nước nhà trong bộ môn FPS mobile eSports.

 

Xem thêm thông tin về Crossfire Legends tại:

Đọc tiếp