Twitch Gao Đỏ, Fiora Vệ Binh Tinh Tú, Singed Giáng Sinh Hóa Học và nhiều trang phục khác trong Riot Creative Contest 2017 (phần 9)

Riot Creative Contest 2017 tiếp tục xuất hiện những ý tưởng trang phục tuyệt đẹp từ các thí sinh vô cùng tài năng, lần này có… Twitch Gao Đỏ, Fiora Vệ Binh Tinh Tú, Xayah & Rakan Phi Công và nhiều trang phục khác: Lucian Kẻ Báo Thù, Syndra Ong Chúa, Nami Bóng Ma và … Continue reading Twitch Gao Đỏ, Fiora Vệ Binh Tinh Tú, Singed Giáng Sinh Hóa Học và nhiều trang phục khác trong Riot Creative Contest 2017 (phần 9)