Trang phục tối thượng tiếp theo của LMHT thuộc về Miss Fortune – Gun Goddess Miss Fortune

Miss Fortune vừa mới có trang phục tuyệt đẹp là Vệ Binh Tinh Tú thì Riot lại tiếp tục ra mắt trang phục tối thượng trên cả tuyệt vời cho nữ xạ thủ này: Tướng mới LMHT Oryx – Quái vật cuồng loạn tới từ địa ngục sâu thẳm được lên ý tưởng bởi Ron … Continue reading Trang phục tối thượng tiếp theo của LMHT thuộc về Miss Fortune – Gun Goddess Miss Fortune