Toucan Celeste cán mốc lv900 LMHT, tiếp tục tăng cao kỷ lục thế giới

Sau khi cán mốc cấp độ 800 LMHT vào tháng trước, Toucan Celeste tiếp tục cày cấp điên cuồng và đạt kỷ lục mới: Cập nhật 31/5: Con trỏ chuột mới của LMHT, 3 trang phục mới, chỉnh sửa Ornn, Sejuani và cân bằng trang bị mới Hàn Quốc công bố đội hình tham dự … Continue reading Toucan Celeste cán mốc lv900 LMHT, tiếp tục tăng cao kỷ lục thế giới