Game4V
>>
eSports
>>
Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate… “Thầy Bắt Vong”

Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate… “Thầy Bắt Vong”

 | 02/10/2017 12:55

Những trang phục được fan lên ý tưởng tổng hợp lại một cách ngẫu nhiên nhưng cũng khá đẹp mắt và lạ lẫm:

skin-pool-party-darius Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 1

Darius Tiệc Bể Bơi

skin-pool-party-ahri Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 2

Ahri Tiệc Bể Bơi

skin-arcade-gnar Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 3

Gnar Giả Lập

skin-sea-witch-nami Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 4

Nami Phù Thủy Biển

skin-cosmic-zac Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 5

Zac Vũ Trụ

skin-blue-rose-zyra Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 6

Zyra Hoa Hồng Xanh

skin-mudang-twisted-fate Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 7

Twisted Fate “thầy bắt vong”

skin-nyandalee Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 8

Nyandalee

skin-pool-party-sivir Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 9

Sivir Tiệc Bể Bơi

skin-arcade-talon Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 10

Talon Giả Lập

skin-captain-renekton Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 11

Renekton Đội Trưởng

skin-fire-knight-veigar Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 12

Veigar Hỏa Thuật

skin-rapper-bard Tổng hợp những trang phục ngẫu nhiên, từ Talon Giả Lập, Zac Vũ Trụ cho tới Twisted Fate... Thầy Bắt Vong 13

Bard bắn rap

Các đội tuyển tham dự CKTG 2017 đang trên đường tới Vũ Hán Trung Quốc với tâm trạng khá là háo hức

Đọc tiếp