Game4V
>>
eSports
>>
Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6

Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6

 | 14/08/2016 17:22

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Giống như mọi năm không chỉ có những trận đấu hấp dẫn kịch tính và giải đấu The International 6 cũng có sự góp mặt của những màn cosplay Dota 2 cực ấn tượng…

56496-1470954399 Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 1

56497-1470954400 Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 2

CM 2 Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 3

CM Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 4

Cosplayers 650x350 Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 5

Enchan Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 6

ina Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 7

Kaci timber Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 8

Omni Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 9

r Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 10

Rosh cosplay 650x850 Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 11

rs Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 12

slark Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 13

zet Tổng hợp những màn cosplay chất nhất tại giải đấu The International 6 14

Đọc tiếp