Game4V
>>
eSports
>>
Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua

Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua

 | 19/12/2016 10:30

Bộ ảnh Cosplay trong tuần này sẽ chỉ về ‘tiểu thư ánh sáng’ Lux – một trong những tướng nữ được nhiều game thủ LMHT yêu thích nhất …

Cosplayer: HAGANE (Thổ Nhĩ Kỳ)

2 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 1

3 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 2

4 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 3

5 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 4

Cosplayer: 小圆脸雪雪 (Trung Quốc)

20 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 5

21 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 6

22 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 7

23 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 8

Cosplayer: CatRoulette

11 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 9

12 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 10

13 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 11

Cosplayer: Anne Clara Priscille (Indonesia)

31 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 12

32 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 13

33 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 14

Cosplayer: Susana Cosplay 

40 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 15

41 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 16

42 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 17

43 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 18

Cosplayer: Ribbons Cosplay (Vương Quốc Anh)

50 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 19

51 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 20

52 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 21

53 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 22

Cosplayer: Angela Bermudez (Costa Rica)

11 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 23

12 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 24

13 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 25

14 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 26

Cosplayer:  Alishiera Cosplay

21 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 27

22 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 28

23 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 29

24 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 30

Cosplayer: Gorvenna.the Siren古薰娜 (Hongkong)

30 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 31

31 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 32

32 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 33

33 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 34

Cosplayer: Danielle Beaulieu

40 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 35

41 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 36

42 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 37

43 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 38

Cosplayer: AZA -2AO (Hàn Quốc)

50 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 39

51 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 40

52 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 41

53 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 42

Cosplayer: Mirai Hagane Cosplay (Thổ Nhĩ Kỳ)

80 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 43

81 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 44

82 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 45

83 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 46

Cosplayer: Onnies (Thái Lan)

70 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 47

71 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 48

72 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 49

73 Tổng hợp ảnh Cosplay LMHT ấn tượng nhất tuần qua 50

[fresh_embepost pid=”395275″ ]

Đọc tiếp