Game4V
>>
eSports
>>
Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items

Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items

 | 16/05/2017 09:19

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Cùng Game4V điểm qua toàn bộ những thay đổi đáng chú ý nhất về items trong bản cập nhật Dota 2 7.06 ra mắt ít giờ trước nhé

Aether Lens

1 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 1

Aether Lens Spell Amplification tăng từ 5 lên 6%

Sửa lại recipe của Aether Lens

 • Trước: Energy Booster (900)
  Ring of Health (850)
  Recipe (600)
  Tổng cộng: 2350 Cung cấp
  +250 Mana
  +8 Health Regen
  +5% Spell Damage

 

 • Mới: Energy Booster (900)
  Void Stone (850)
  Recipe (600)
  Tổng cộng: 2350 Cung cấp
  +250 Mana
  +100% Mana Regen
  +6% Spell Damage

Blade Mail

2 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 2

 • Cooldown tăng từ 18s lên 20s

Blight Stone

3 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 3

Không còn là Unique Attack Modifier

Bloodthorn

4 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 4

Cooldown tăng từ 14s lên 18s

Bottle

5 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 5

 • Giảm giá từ 660 xuống 650

Bracer

6 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 6

 • Giá recipe giảm từ 190 xuống 175

Clarity

7 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 7

 • Clarity buff giờ có thể purge được

Crimson Guard

 • 8 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 8Crimson Guard duration tăng từ 10s lên 12s

Daedalus

9 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 9

 • Damage tăng từ 76 lên 80

Dagon

11 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 10

 • Ngay lập tức giết illusion

Demon Edge

12 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 11

 • Giá giảm từ 2400 xuống 2200
 • Damage giảm từ 46 xuống 42

Desolator

13 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 12

 • Không còn là Unique Attack Modifier

Enchanted Mango

14 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 13

 • Giá giảm từ 110 xuống 100
 • Không thể bán được nữa, chỉ có thể sử dụng

Faerie Fire

 • 15 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 14Giá giảm từ 75 xuống 70

Force Staff

16 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 15
Sửa lại recipe của Force Staff


===
Requires:
Staff of Wizardry (1000)
Ring of Regen (325)
Recipe (900)
Total: 2225

Provides:
+10 Intelligence
+4 Health Regen

Mới
===
Requires:
Staff of Wizardry (1000)
Ring of Health (850)
Recipe (400)
Total: 2250

Provides:
+10 Intelligence
+6 Health Regen

Hurricane Pike

20 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 16

+2 khả năng hồi máu (thay đổi theo recipe mới của Force Staff)

Hand of Midas

21 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 17

 • Giá recipe tăng từ 1550 lên 1650
 • Lượng kinh nghiệm bonus tăng từ 1.75x lên 1.85x
 • Gold bonus giảm từ 220 xuống 200

Healing Salve

22 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 18

 • Healing Salve buff giờ có thể purge được

Heart of Tarrasque

23 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 19

 • Giờ cần 2 Vitality Booster thay vì recipe giá 1400
 • Strength bonus giảm từ 45 còn 40
 • Health bonus tăng từ 250 lên 500

Heaven’s Halberd

24 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 20

 • Không thể dispell bằng Spell Immunity

Helm of the Dominator

25 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 21

 • Giờ sử dụng Ring of Health thay vì recipe giá 800
 • Health regeneration tăng từ 8 lên 10

Mask of Madness

26 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 22

 • Cần Quarterstaff thay vì recipe giá 700
 • +20 Damage và +10 Attack Speed
 • Berserk active attack speed bonus giảm từ +120 xuống +110
 • Có thể disassemble

Morbid Mask

27 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 23

 • Giá giảm từ 1200 xuống 1100
 • Bonus damage giảm từ +15 xuống +10

Solar Crest

28 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 24

 • Solar Crest Armor cộng thêm/trừ bớt giảm từ 12 xuống 10
 • Solar Crest khi buff lên kẻ địch thay vì 25% Miss chance thành 25% Truestrike chance cho người tấn công

Moon Shard

29 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 25

 • Moon Shard giờ cho 1 nửa bonus tầm nhìn đêm khi ăn

Necronomicon

30 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 26

 • Demonic Summoning có thời lượng tăng từ 40s lên 45s

Observer Ward

31 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 27

 • Giá giảm từ 65 xuống 60

Radiance

32 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 28

 • Radiance damage trên illusion giảm từ 40 xuống 35

Refresher Orb

33 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 29

 • Refresh giờ làm mới cả những kỹ năng tính theo charge

Rod of Atos

34 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 30

Sửa lại recipe của Atos

Old:
===
Requires:
2x Staff of Wizardry (2000)
1x Vitality Booster (1100)
Total: 3100

Provides:
+30 Intelligence
+350 Health

New:
===
Requires:
1x Staff of Wizardry (1000)
2x Bracer (980)
Recipe (1100)
Total: 3080

Provides:
+20 Intelligence
+15 Strength
+6 Agility
+6 Damage

Sange

35 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 31

 • Giá recipe giảm 100

Yasha

36 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 32

 • Giá recipe giảm 100
 • Attack Speed giảm từ 15 còn 10

Manta Style

37 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 33

 • Giá recipe tăng 100

Scythe of Vyse

38 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 34

 • Cooldown giảm từ 25s xuống 22s

Shiva’s Guard

39 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 35

Tăng giá recipe từ 600 lên 650

Silver Edge

40 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 36

Giá recipe tăng từ 500 lên 700

Soul Ring

41 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 37

Giờ cần Mango thay vì Recipe giá 150

Urn of Shadows

42 Toàn tập về bản update 7.06 của Dota 2 (P2): Thay đổi về items 38

 • Cơ chế hoạt động của Urn of Shadows tác động như nguồn hồi bình thường (như Salve) thay vì hồi theo ticks như trước đây
 • Sửa lại recipe của Urn of Shadows

Old:
===
Requires:
Sage’s Mask (325)
2x Gauntlet (300)
Recipe (250)
Total: 875

Provides:
+6 Strength
+50% Mana Regen

New:
===
Requires:
Infused Raindrop (225)
Circlet (165)
Ring of Protection (175)
Recipe: (310)
Total: 875
+2 All Stats
+2 Armor
+1.0 Mana Regen

Đọc tiếp