Game4V
>>
eSports
>>
Toàn bộ những thay đổi về Items trong bản cập nhật Dota 2 7.07

Toàn bộ những thay đổi về Items trong bản cập nhật Dota 2 7.07

 | 31/10/2017 17:35

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Ít giờ trước, Valve đã chính thức ra mắt bản cập nhật Dota 2 7.07 với rất nhiều thay đổi đáng chú ý về hero, Items cũng như những thay đổi chung về toàn bộ tựa game con cưng này

Courier

Animal-Courier Toàn bộ những thay đổi về Items trong bản cập nhật Dota 2 7.07 1

 • Tăng giá Courier từ 100 lên 200
 • Tăng tốc chạy Courier đi bộ từ 350 lên 380
 • Tăng tốc chạy Courier nâng cấp từ 430 lên 450
 • Sẽ không mấ t gold để nâng cấp Flying Courier nữa mà nó sẽ tự nâng cấp sau 3 phút
 • Flying Courier loại bỏ kỹ năng Haste (tăng tốc chạy) để chuyển thành Courier Shield (200 giây cooldown, tác dụng trong 2 giây)
 • Courier không còn bơm Bottle được nữa
 • Không thể mua nhiều hơn 1 Courier

Shop

 • Loại bỏ các items dưới đây ra khỏi side shop: Quarterstaff, Orb of Venom, Blades of Attack, Sage’s Mask, Stout Shield, Ring of Regeneration, Ring of health, Bottle (1 charge)
 • Thêm  Ring of Protection vào Side Shop
 • Thêm Voidstone, Ring of Health, Bottle (full charge) vào Secret Shop

Items Hỗ trợ

 • Observer Wards tăng giá từ 60 lên 80
 • Observer Wards tăng kinh nghiệm từ 25 lên 100
 • Tango thay đổi từ 125 gold/4 charge thành 150 gold/5 charge
 • Smoke of Deceit tăng giá từ 50 lên 80

MISC

 • Gauntlet giảm giá từ 150 xuống 135
 • Slippers giảm giá từ 150 xuống 135
 • Mantle giảm giá từ 150 xuống 135
 • Wraith Band Recipe giảm giá từ 170 xuống 165
 • Bracer recipe giảm giá từ 175 xuống 165
 • Null recipe tăng giá từ 155 lên 165
 • Wraith/Bracer/Null không còn + 3 sát thương nữa mà sẽ thành +1 tất cả chỉ số cơ bản (Agi, Str, Intel)
 • Veil không còn + 6 sát thương nữa
 • Veil tăng Intelligence từ +12 lên +14
 • Dagon không còn +9 sát thương nữa.
 • Dagon tăng thêm 2 Intelligence
 • Drums of Endurance không còn +3 sát thương nữa.
 • Drums of Endurance tăng thêm 1 Strength
 • Rod of Atos không còn +6 sát thương nữa.
 • Perseverance không còn +10 sát thương nữa.
 • Linken’s Sphere không còn +15 sát thương nữa.
 • Refresher Orb không còn +20 sát thương nữa.
 • Refresher Orb tăng khả năng hồi Mana từ 250% lên 300%
 • Lotus Orb không còn + 10 sát thương nữa

Các Items khác

AETHER LENS: được làm lại

 • Trước đây: cung cấp
  • +220 Range thi triển kỹ năng
  • +250 Mana
  • +100% hồi Mana
  • +6% sát thương phép
 • Hiện tại: cung cấp:
  • +250 Range thi triển kỹ năng
  • +450 Mana
  • +125% hồi Mana

Battle Fury: thay đổi công thức ghép

 • Sử dụng Demon Edge thay vì Claymore + Broadsword như trước đây
 • Giảm sát thương từ 55 xuống 50
 • Tăng khoảng cách Cleave (đánh lan) từ 570 lên 625
 • Tăng bán kính Cleave (đánh lan) từ 300 lên 330

BOOTS OF SPEED

 • Giảm tốc chạy từ +45 còn +40

BOOTS OF TRAVEL

Tăng khoảng cách ưu tiên ra Building (trụ/nhà) từ 325 lên 700

BLOODSTONE: thay đổi công thức ghép

Bloodstone sẽ cần Perserverance thay vì Soul Ring + Recipe như trước đây

Số Charge ban đầu tăng từ 12 lên 14

Không còn hồi máu cho đồng đội xung quanh khi sử dụng để tự tử

BUTTERFLY:

Flutter giảm thời gian hiệu lực từ 4 giây xuống còn 2 giây

Flutter không còn bỏ evasion (né tránh)

DESOLATOR:

Desolator giảm trừ giáp từ -7 xuống còn -6

DIFFUSAL BLADE: được làm lại

Không còn khả năng dispel

Không giới hạn sốcharge

Không còn khả năng nâng cấp l

Cooldown tăng thành 15 giây

DRUMS OF ENDURANCE:

Khi active tăng thêm tốc đánh từ +25 lên +35

ETHEREAL BLADE:

Tăng tốc bắn từ 1200 lên 1275

SKADI:

Không cần phải mua Orbs of Venom

FORCE STAFF:

Tăng cooldown từ 20 giây lên 23 giây

GLIMMER CAPE:

Glimmer Cape không thể tách ra được nữa

HURRICANE PIKE:

Hurricane Pike yêu cầu Wraith Band thay vì Recipe 500 gold như trước đây

IRON TALON:

Iron Talon bị xóa khỏi game => hết LC farm rừng 20 phút gg

JAVELIN:

Thêm 25% Accuracy

Giảm giá từ 1500 xuống còn 1100

Không còn tăng 10 sát thương

Hiệu ứng Accuracy gây 100 sát thương phép

BASHER:

Tăng giá Recipe từ 750 lên 1150

Không còn tăng 10 sát thương

Bash không thể bị né

Sát thương bash tăng từ 85 lên 100

ABYSSAL BLADE:

Không còn tăng +10 Damage

Bash không thể bị né

Damage bash tăng từ 85 lên 100

MONKEY KING BAR: được làm lại

 • Lúc trước
  • Yêu cầu:
   Demon Edge
   2x Javelin
   Tổng: 5200
  • Cung cấp: +66 Damage, +True Strike, +35% khả năng gây 160 sát thương phép và 0.01 giây ministun
 • Làm lại
  • Yêu cầu
   Hyper Stone (2000)
   2x Javelin (2200)
   Tổng: 4200
  • Cung cấp: +60 Tốc đánh, +75% chính xác + khả năng gây 60 sát thương Pure xuyên BKB

LINKEN’S SPHERE:

Không còn khả năng tự buff cho bản thân

MAGIC WAND: thay đổi công thức

 • Lúc trước
  • Yêu cầu
   Magic Stick
   2x Ironwood Branch
   Circlet
   Tổng: 465
  • Cung cấp: +4 All Stats
 • Làm lại
  • Yêu cầu:
   Magic Stick (200)
   2x Ironwood Branch (100)
   Enchanted Mango (100)
   Tổng: 400
  • Cung cấp: +2 All Stats và khả năng hồi 1,5 HP/giây

NECRONOMICON:được làm lại

Archer không còn khả năng Mana Burn

Ở Level 3 Archer có Purge (Slow + Dispel, chỉ target địch). Cooldown: 15 giây

 • Lúc trước
  • Yêu cầu:
   Staff of Wizardry (1000)
   Belt of Strength (450)
   Recipe (1200)
  • Cung cấp: +8/12/16 Strength và +15/21/24 Intelligence

 

 • Làm lại
  • Yêu cầu

2x Sage’s Mask (650)

Belt of Strength (550)

Recipe (130)

=> Cung cấp
+10/15/20 Strength và +100/125/150% lượng hồi Mana

POOR MAN’S SHIELD:

Poor Man’s Shield bị xóa khỏi game

ORB OF VENOM:

Sát thương của độc không còn khả năng ngắt hồi phục hay Blink

PIPE OF INSIGHT:

Hiệu ứng kháng phép giờ áp dụng cho luôn cho Building  (trụ/nhà)

RING OF REGEN:

Giảm giá từ 325 xuống còn 300

SATANIC:đổi công thức ghép

Thay Mitrhil Hammer thành Claymore

SENTRY WARDS:

Sentry không còn tự xuất hiện phía trước Observer Ward khi người chơi mua

S ILVER EDGE:

Không còn giảm sát thương của đối phương

Tăng tốc chạy từ 20% lên 25%

SMOKE:

Cooldown trong shop giảm từ 11 phút xuống còn 10 phút

SOLAR CREST:

Accuracy tăng từ 35% lên 40%

SOUL RING: được làm lại

Lúc trước

 • Yêu cầu
  Sage’s Mask (325)
  Ring of Regen (325)
  Enchanted Mango (100)
  Tổng tiền : 750
 • Cung cấp:+3 HP/giây , tăng 50% hồi Mana
 • Sacrifice Cooldown: 30 giây

Làm lại

 • Yêu cầu
  Ring of Regen (300)
  2x Gauntlets of Strength (270)
  Recipe (185)
  Tổng: 755
 • Cung cấp: +6 Strength, +2 Hp/giây
  Sacrifice Cooldown: 25 giây

STOUT SHIELD:

Sát thương Block tăng từ 16/8 lên 18/9

URN OF SHADOWS:

Urn of Shadows đổi từ sát thương pure thành sát thương phép

Urn Shadows tăng sát thương từ 150 lên 200

VLADMIR’S OFFERING:

Vladmir’s Aura  giờ sẽ stack với Ring of Aquila/Ring of Basilius.

 

Những ITEMS hoàn toàn mới

METEOR HAMMER:

Yêu cầu

 • Ogre Axe (1000)
 • Staff of Wizardry (1000)
 • Ring of Regen (300)
 • Sage’s Mask (325)
 • Tổng tiền: 2625

Cung Cấp

 • +12 Strength
 • +12 Intelligence
 • +4 Hồi HP
 • +1.5 hồi Mana

=> Khi Active

Channeling trong 3 giây. Tạo thiên thạch có bán kính AoE 300 và gây stun 1.75 giây.

Tạo debuff gây 60 sát thương cho trụ (115 sát thương cho những đối tượng khác) trong 6 giây.

Khoảng cách thi triển: 600, cooldown: 40, mana: 125.

Có tầm nhìn ở mục tiêu trong thời gian thi triển.

Thiên thạch có thể phá cây, mất 0.5 giây để rơi xuống

AEON DISK:

 • Yêu cầu

Vitality Booster (1100)

Energy Booster (900)

Recipe (1750)

Tổng: 3750

 • Cung cấp

+250 Health

+250 Mana

+25% Kháng Status (Giảm thời lượng hiệu lực khi bị ăn silence/stun/disarm/root/fear/… Với debuff gây DPS (sát thương trên giây) và slow thì chỉ giảm mức độ slow còn lượng sát thương không ảnh hưởng

Passive:

Khi bị dính sát thương và ở dưới 80% máu sẽ tự buff strong dispel và có buff giảm 100% sát thương nhận vào trong 2.5 giây. Cooldown: 100. Chỉ có tác dụng khi bị dính sát thương của hero mà thôi.

SPIRIT VESSEL:

Yêu cầu

 • Urn of Shadows (875)
 • Vitality Booster (1100)
 • Wind Lace (250)
 • Recipe (600)
 • Tổng: 2825

Cung cấp

+250 HP

+30 Tốc chạy

+2 All Stats

+2 Armor

+1 Mana regeneration

=> Khi Active:

Ngoài tác dụng của Urn, khi cast vào đối thủ sẽ làm giảm 70% khả năng hồi và hút máu, rút 3% máu của địch mỗi giây. Cast vào đồng đội sẽ tăng 20% khả năng hồi máu và cộng thêm 1% máu/ giây.

NULLIFIER:

Yêu cầu

 • Sacred Relic (3800)
 • Helm of Iron Will (900)
 • Tổng tiền: 4700
 • Cung cấp:
  +65 Sát thương
 • +5 Armor
 • +5 HP Regen

Active:
Dispel mục tiêu và tạo hiệu ứng mute torng 5 giây. Khi mục tiêu bị tấn công sẽ bị slow 100% trong vòng 0.4 giây. Cooldown: 14 giây, Mana: 100, Tầm thi triển: 600, tốc bắn: 1200.

KAYA:

Yêu cầu

 • Staff of Wizardry (1000)
 • Robe of the Magi (450)
 • Recipe (500)
 • Tổng tiền: 1950

Cung cấp

+16 Intelligence

+10% sát thương phép

Giảm 10% mana xài kỹ năng và lượng mana bị mất bởi kỹ năng (ví dụ như Mana Burn, Mana Leak,…)

Lưu ý: Sẽ không stack

Thông tin chi tiết về Pangolier – hero mới cực bá đạo trong Dota 2

Đọc tiếp