Game4V
>>
eSports
>>
Tiếp tục tăng sức mạnh cho Sejuani và cập nhật Meowkai đa sắc tuyệt đẹp

Tiếp tục tăng sức mạnh cho Sejuani và cập nhật Meowkai đa sắc tuyệt đẹp

 | 27/04/2017 13:50

Sau khi làm lại bộ 3 chống chịu Sejuani – Maokai – Zac và nhận thấy sức mạnh của Sejuani vẫn là chưa đủ, Riot tiếp tục tăng sức mạnh cho Cơn thịnh nộ mùa đông này.

maokai Tiếp tục tăng sức mạnh cho Sejuani và cập nhật Meowkai đa sắc tuyệt đẹp 1

Những hình ảnh mới nhất của Maokai, khá là độc đáo phải không nào?

maokai-01 Tiếp tục tăng sức mạnh cho Sejuani và cập nhật Meowkai đa sắc tuyệt đẹp 2

Meowkai với gói đa sắc trở nên bắt mắt vô cùng

Chỉnh sửa tướng

Maokai

sejuani-e Tiếp tục tăng sức mạnh cho Sejuani và cập nhật Meowkai đa sắc tuyệt đẹp 3

  • Chồi non (E) sát thương tăng từ 35/60/85/110/135 lên 45/70/95/120/145.

Sejuani

sejuani-w Tiếp tục tăng sức mạnh cho Sejuani và cập nhật Meowkai đa sắc tuyệt đẹp 4

  • Cơn thịnh nộ mùa đông (W) (tên mới thay cho tên cũ là Cú vụt gió phương Bắc) giảm sát thương từ 40/80/120/160/200 xuống 40/75/110/135/180.

sejuani-r Tiếp tục tăng sức mạnh cho Sejuani và cập nhật Meowkai đa sắc tuyệt đẹp 5

  • Nhà ngục buốt giá (R) có vẻ như lần nổ thứ 2 được tăng gấp đôi tỉ lệ sức mạnh phép thuật từ 40% lên 80%. Sejuani sắp tới lên AP chắc cũng không tệ.

Đọc tiếp