Thử nghiệm Mordekaiser mới: hơn 1600 AP, 4v4 trong 1 Vương Quốc Tử Vong

 Với việc Riot Games luôn chú trọng làm những tính năng độc nhất cho các vị tướng mới trong LMHT thì Mordekaiser cũng có một chiêu cuối vô cùng độc đáo: Cập nhật 30/5: Chỉ số và trang phục Mordekaiser mới, hình nền 3 trang phục vũ trụ, Ngộ Không mới và nhiều thay đổi … Continue reading Thử nghiệm Mordekaiser mới: hơn 1600 AP, 4v4 trong 1 Vương Quốc Tử Vong