Game4V
>>
eSports
>>
Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt

Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt

 | 21/06/2018 13:00

Chuỗi sự kiện của Riot dường như đang ngày càng nhiều hơn, sau Yasuo và Riven, lần này là chuỗi nhiệm vụ dày đặc dành cho màn đối đầu của Garen và Darius:

god-king-garen Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 1

new-icon-lol Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 2

2 biểu tượng cho 2 phe

new-ward Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 3

2 mẫu mắt mới

new-emote Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 4

Những biểu cảm mới

last-time Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 5

Biểu cảm trong chủ đề Riven và Yasuo sẽ mở bán lần cuối trước khi vĩnh viễn biến mất khỏi cửa hàng

Vật Phẩm

Kiếm VS Tokens thông qua nhiệm vụ hoặc mua đồ trong cửa hàng, các bạn có thể dùng VS Tokens đổi lấy những vật phẩm sau:

 • Khung viền tải trận God-King Garen, Biểu tượng God-King Garen và biểu tượng Crown of Lions (150 VS Tokens)
 • Khung viền tải trận God-King Darius, Biểu tượng God-King Darius và Crown of Wolves (150 VS Tokens)
 • Lion Orb (80 VS Tokens)
 • Wolf Orb (80 VS Tokens)
 • Biểu tượng Little Lion và biểu tượng Divine Lion (40 VS Tokens)
 • Biểu tượng Little Wolf và biểu tượng Forsaken Wolf (40 VS Tokens)
 • Mảnh tướng ngẫu nhiên [4800+ THL] (40 VS Tokens)
 • Mảnh chìa khóa (15 VS Tokens)
 • 10 THL (1 VS Token)

1 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 6

2 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 7

Lion và Wolf Orbs:

 • 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên
  • Cơ hội ra VS Bag (3,5%)
  • Cơ hội ra Đá Quý (5,4%)
  • Cơ hội ra Trang phục Đá Quý (0,06%)
  • Cơ hội ra mảnh trang phục có giá trị tương đương mảnh trang phục ban đầu (12,5%)

Mua Lion và Wolf Orbs:

 • Mua 1: 250 RP (+ 8 VS Tokens)
 • Mua 10: 2500 RP (+ 88 VS Tokens và thêm 1 Orb)
 • Mua 20: 5000 RP (+ 176 VS Tokens và VS Bag)
 • Mua 10 Lion Orbs và 10 Wolf Orbs: 5000 RP (+176 VS Tokens, Đá Quý và biểu tượng Lion’s Covenant cùng Wolf’s Pact). Giới hạn mua 1 lần mỗi tài khoản.

(lưu ý toàn bộ đều là giá RP tại máy chủ nước ngoài)

3 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 8

Nhiệm vụ

từ 27/6 tới 10/7 2018

Chọn God-King Garen hoặc God-King Darius khi đăng nhập. Bạn sẽ mở khóa nhiệm vụ hàng ngày và chuỗi nhiệm vụ riêng, hãy lựa chọn cẩn thận. Đảm bảo rằng mình chọn phe vào ngày 27/6 để có toàn bộ nhiệm vụ hàng ngày.

Nhiệm vụ God-King Garen

5 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 9

4 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 10

Nhiệm vụ God-King Darius

7 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 11

6 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 12

Vào ngày 22/7, bạn sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng để lấy biểu tượng người chiến thắng VS 2018. Nếu bạn chọn đúng “Vị Thánh Đế” đã thắng cuộc, bạn sẽ nhận được thêm 1000 THL.

8 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 13

9 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 14

Các gói siêu đặc biệt

image-13 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 15

God-King Garen Bundle – 2450 RP (2580 RP nếu chưa có Garen)

 • God-King Garen
 • Khung viền tải trận God-King Garen
 • Mẫu mắt The Lion
 • Biểu tượng God-King Garen
 • Biểu tượng Crown of Lions

image-14 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 16

God-King Darius Bundle – 2450 RP (2890 RP nếu chưa có Darius)

 • God-King Darius
 • Khung viền tải trận God-King Darius
 • Mẫu mắt The Wolf
 • Biểu tượng God-King Darius
 • Biểu tượng Crown of Wolves

image-15 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 17

God-King Superbundle – 5000 RP (5570 RP nếu chưa có Garen và Darius)

 • God-King Garen
 • God-King Darius
 • Khung viền tải trận God-King Garen
 • Khung viền tải trận God-King Darius
 • Mẫu mắt The Lion
 • Mẫu mắt The Wolf
 • Biểu tượng God-King Garen
 • Biểu tượng God-King Darius
 • Biểu tượng Crown of Lions
 • Biểu tượng Crown of Wolves
 • Biểu tượng Pride’s Greatblade
 • Biểu tượng Lupine Battleax
 • Biểu tượng VS 2018
 • Lion Orb
 • Wolf Orb

Phe thắng cuộc sẽ dựa trên số lượng nhiệm vụ được hoàn thành.

Vậy có gì trong VS Bag?

 • 5 mảnh trang phục trong chủ đề các tướng sau:

10 Tất tần tật về sự kiện VS 2018 sắp tới của LMHT từ chuỗi nhiệm vụ cho tới vật phẩm đặc biệt 18

Dopa chia sẻ về meta hiện tại: “ADC không quá yếu, chỉ là trước đây nó quá mạnh. Tôi thích meta này vì sức ảnh hưởng của Top và Bot là như nhau”

Đọc tiếp