Game4V
>>
eSports
>>
Tất tần tật về bản cập nhật Dota 2 7.14 mới ra mắt cách đây ít giờ (Phần 1)

Tất tần tật về bản cập nhật Dota 2 7.14 mới ra mắt cách đây ít giờ (Phần 1)

 | 27/04/2018 00:09

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Cách đây ít giờ, Valve đã chính thức ra mắt bản cập nhật Dota 2 7.14 với rất nhiều thay đổi đáng chú ý về cả Gameplay, Item và hero

Thay đổi chung

"Trùm" đánh bom Techies trở lại Captains Mode; Force Staff bị nerf trong patch 7.14 của Dota 2

* Techies chính thức được đưa trở lại Captains Mode

* Sẽ không thể kéo creep trong lượt đầu tiên cho đến khi Creep 2 bên gặp nhau => Offlane sẽ không thể kéo Creep trong lượt đầu để lấy được kinh nghiệm/ last hit quan trọng đầu game

Thay đổi về Item

Hình ảnh có liên quan

* Skull Basher: Bây giờ sẽ dùng Mithril Hammer thay vì Javelin => +25 sát thương và +10 Strength.
* Skull Basher: Bash không còn xuyên Né tránh nữa
* Abyssal Blade: Bây giờ +25 sát thương
* Abyssal Blade: Bash không còn xuyên Né tránh nữa

Kết quả hình ảnh cho MKB dota 2

* Monkey King Bar: Bây giờ cần Demon Edge, Quarterstaff và Javelin => cho +52 sát thương và 10 tốc đánh
* Monkey King Bar: Procs thay đổi từ 60 sát thương thuần túy (Pure) thành 100 sát thương phép

tai-xuong

* Maelstrom: Bây giờ cần Javelin thay vì Gloves và Recipe
* Maelstrom: Không còn cho +25 Tốc đánh
* Maelstrom: Sát thương Chain Lightning tăng từ 120 lên 170
* Maelstrom: Procs không còn có thể né được nữa

Hình ảnh có liên quan

* Mjollnir: không còn có thể né được nữa
* Mjollnir: Chain Lightning sát thương tăng từ 150 lên 170
* Mjollnir: Tốc đánh giảm từ 80 xuống còn 75

Kết quả hình ảnh cho battle fury dota 2

* Battle Fury: Bây giờ cần Recipe có giá 300 Gold

* Blink Dagger: Thời gian cooldown tăng từ 14 lên 15

* Boots of Travel: Phạm vi ưu tiên quanh công trình (Building) tăng từ 700 lên 900

* Dagon: Manacost thay đổi từ 180 thành 120/140/160/180/200

Kết quả hình ảnh cho force staff dota 2 pedia

* Force Staff: Bây giờ cần một Ring of Regeneration thay vì một Ring of Health (tổng giá vẫn như nhau)
* Force Staff: Manacost tăng từ 25 lên 100
* Force Staff: khả năng hồi máu giảm từ 5 xuống 2
* Hurricane Pike: Khả năng hồi máu giảm từ 5.5 xuống 2
* HurricanePike: Manacost tăng từ 25 lên 100

Kết quả hình ảnh cho Helm of the Dominator dota 2 pedia

* Helm of the Dominator: khả năng hồi máu giảm từ 8 xuống 7
* Helm of the Dominator: Không còn cho +5 tốc đánh vào vật phẩm giữ
* Helm of the Dominator: Bounty tăng 125 lên 200

* Linken’s Sphere: Tất cả Stats giảm từ 15 xuống 13

Kết quả hình ảnh cho Magic wand dota 2 pedia

* Magic Wand: Bây giờ yêu cầu một Recipe có giá 150 vàng thay vì một Mango
* Magic Wand: hiện tại cung cấp 3 Stats thay vì +2 All Stats và 1.5 khả năng hồi máu
* Magic Wand: Max Charge tăng từ 17 lên 20

* Enchanted Mango: Giảm giá từ 100 còn 70

* Enchanted Mango: Khả năng hồi máu giảm từ 1 xuống 0.7

* Enchanted Mango: Lượng Mana được hồi được giảm từ 175 đến 125

* Enchanted Mango: những hero được Bonus theo ngày sẽ có 2 Mango

* Necronomicon: Thời gian tăng từ 50 lên 60

* Observer Ward: Gold / XP Bounty được thay đổi từ 100 Vàng và 100 XP cố định theo thời gian thành 100 + 2 Vàng/ phútvà 50 + 4XP / phút

Kết quả hình ảnh cho Sange dota 2 pedia

* Sange: Giá Recipe tăng từ 500 lên 700
* Sange: Bây giờ cho Greater Maim
* Heaven’s Halberd: Bây giờ cho Greater Maim

Greatet Maim: mỗi đòn đánh sẽ có 40% tỷ lệ làm giảm tốc chạy và tốc đánh của kẻ địch (với hero tay ngắn giảm 26% tốc đánh + tốc chạy; Hero tay dài giảm 13% tốc đánh + Tốc chạy)

* Yasha: Giá Recipe tăng từ 500 lên 700

* Manta Style: Giá Recipe giảm từ 900 xuống 500

Chi tiết bản cập nhật Dota 2 7.13 mới ra mắt ít giờ trước

 

Đọc tiếp