Sau nhiều lần làm hỏng, cuối cùng Riot Games cũng thông báo về tính năng Clash

 Khác với những lần trước, lần này Riot Games vô cùng tự tin với phiên bản mới của Clash, tuy nhiên cho tới khi nó hoạt động được thì vẫn chưa thể chắc rằng nó sẽ không… “ngựa quen đường cũ” mà hỏng tiếp: SGD công bố đội hình tham gia VCS Mùa Hè 2019 … Continue reading Sau nhiều lần làm hỏng, cuối cùng Riot Games cũng thông báo về tính năng Clash