Sắp tới, hệ thống rank Kim Cương LMHT sẽ được thay đổi và có thể xóa đi 1 đoàn

 Sau khi phân chia rank LMHT thành các vị trí riêng lẻ, Riot Games vẫn tiếp tục chỉnh sửa thay đổi hệ thống rank này: Rekkles chia sẻ năm 2017 anh từng nộp đơn gia nhập TSM với hi vọng được thi đấu cùng Bjergsen Nike tài trợ quần áo và giày cho toàn bộ … Continue reading Sắp tới, hệ thống rank Kim Cương LMHT sẽ được thay đổi và có thể xóa đi 1 đoàn