Game4V
>>
eSports
>>
Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh… sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa

Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh… sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa

 | 17/08/2015 13:57

Trong bản LMHT 5.16, hai nhóm trang phục là bộ Giả Lập và bộ Học Đường sẽ chính thức ra mắt. Dự kiến bản LMHT sẽ có mặt tại Việt Nam trong tuần sau.

Những thay đổi cuối cùng của phiên bản LMHT 5.16 đã được chốt lại và trong vài ngày tới, cụm máy chủ Bắc Mỹ sẽ tiến hành cập nhật phiên bản này. Cùng với những thay đổi rất lớn và trang bị, phiên bản LMHT 5.16 cũng chào đón những bộ trang phục tuyệt đẹp.

Nhóm trang phục Học Đường

Nữ sinh Ahri

Ahri_6 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 1

Academy-Ahri-Model-1 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 2

Academy-Ahri-Model-2 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 3

Tại cụm máy chủ LMHT Bắc Mỹ, Nữ Sinh Ahri được bán với giá 750 RP.

Nam Sinh Darius

Darius_8-1 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 4

Academy-Darius-Model-1 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 5 Academy-Darius-Model-2 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 6

Trang phục này được bán cũng với giá 750 RP tại máy chủ LMHT Bắc Mỹ.

Nam sinh Ekko

Ekko_2 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 7

Academy-Ekko-Model-1 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 8 Academy-Ekko-Model-2 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 9

Nam sinh Vladimir

Vladimir_7 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 10

Academy-Vlad-Model-1 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 11 Academy-Vlad-Model-2 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 12

 

Nhóm trang phục Giả Lập

Riven Giả Lập

Riven_6 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 13 Riven_Splash_62 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 14

Arcade-Riven-Model-1 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 15

Các hiệu ứng trên từng chiêu thức:

Arcade-Riven-Recall Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 16
Biến Về
RivenQ Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 17
Chiêu Q
RivenE Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 18
Chiêu E
RivenW Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 19
Chiêu W
RivenR Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 20
Chiêu R
Rivendeath Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 21
Hiệu ứng hình ảnh khi bị tiêu diệt

Giá bán của Riven Giả Lập tại cụm máy chủ LMHT Bắc Mỹ là 1350 RP.

Blitzcrank Trùm Cuối

Blitzcrank_111 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 22

Blitzcrank_Splash_11-2 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 23 Battle-Boss-Blitz-Model-1 Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 24

 

blitzpassive Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 25
Nội tại của Blitzcrank Trùm Cuối
bitQ Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 26
Bàn Tay Hỏa Tiễn
BlitzW Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 27
Tăng Tốc
blitzE Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 28
Đấm Móc
blitzR Riven Giả Lập, Ahri Nữ Sinh... sẽ đến Việt Nam trong khoảng 1 tuần nữa 29
Trường Điện Từ

Tương tự như Riven Giả Lập, Blitzcrank Trùm Cuối được bán với giá 1350 RP tại cụm máy chủ LMHT Bắc Mỹ.

[fresh_embepost pid=”238836″ ]

Đọc tiếp